Novinky

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Českém Těšíně má historicky první absolventy

V pátek absolvovali závěrečnou zkoušku jedni z prvních studentů AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Českém Těšíně. Těšínská pobočka tak získala své historicky první absolventy, kteří mohou od dnešního dne užívat titul diplomovaný specialista.

Když se v roce 2020 otevírala nová pobočka AGEL Vyšší odborné školy v Českém Těšíně, hlásilo se do prvního ročníku pouze 20 zájemců o studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Každým novým rokem se škola však těší stále většímu zájmu. Mladá a rychle vyvíjející se škola má nyní svých prvních sedm úspěšných absolventek.

„Absolventi studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení. Mohou pracovat jako zdravotnický pracovník v nemocničním zařízení, v zařízení sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních nebo v terénní i domácí zdravotní péči. Studenti mají za sebou stovky hodin teorie, ale i praxe v nemocničních zařízeních. Absolvováním závěrečné zkoušky se dnes ze studentek stali diplomovaní specialisté. Jsem ráda, že naše škola se pomalu, ale jistě rozrůstá a vypouští do světa kvalifikované zdravotníky. Věřím, že všichni tito absolventi budou ve svých současných nebo budoucích povoláních dělat čest dobrému jménu naší školy,“ uvádí Mgr. Karin Delongová, zástupkyně ředitele školy.

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická umožnuje studovat obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě nejen v Českém Těšíně, ale také v Ostravě nebo v Přerově. Vzhledem k zázemí, které je poskytováno skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, nabízí škola možnosti zajištění zaměstnání a nadstandartní praxi v rámci skupiny AGEL.

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz